Zlecenia

Moduł zlecenie umożliwia w łatwy i szybki sposób generowanie zleceń z posiadanych gotowych szablonów, które definiowane są w module Ustawienia – Szablony.

Cechy modułu:

  • łatwe generowanie zleceń do plików MS Word i Open Office Write na bazie wcześniej zdefiniowanych szablonów
  • wydruk widocznych kolumn z danymi dla wszystkich lub wybranych zleceń
  • szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
  • automatyczne numerowanie zleceń wg. wcześniej zdefiniowanych własnych szablonów numeracji
  • możliwość edytowania i duplikowania
  • automatyczne rejestrowanie potwierdzeń odbioru
  • bezpośrednie generowanie faktury do zlecenia