Kontrahenci

Moduł Kontrahenci służy do gromadzenia i przechowywania informacji o współpracujących z firmą kontrahentach. Gromadzone są tu informacje zarówno o odbiorcach prywatnych jak i firmach. Zapisane dane są następnie wykorzystywane w programie do szybkiego automatycznego wprowadzania danych kontrahentów np. na fakturach, umowach, zleceniach.

Cechy modułu:

  • przejrzysty interfejs
  • konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
  • szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
  • dodatkowy filtr adresowy
  • możliwość wprowadzenia kilku adresów dla jednego kontrahenta
  • szybki podgląd umów kontrahenta
  • wydruk danych kontrahenta
  • przejrzysty podział na kontrahentów: firma, osoba prywatna
  • możliwość duplikowania i edytowania kontrahentów