Pojemniki

Moduł Obsługa pojemników służy do kontroli nad wydaniem i odbiorem pojemników automatycznie wyświetlanych w module po zawarciu bądź wypowiedzeniu umowy lub aneksu.

Cechy modułu:

  • przejrzysty interfejs
  • konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
  • szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
  • kontrolowana edycja nad wydanymi, odebranymi i wydrukowanymi pojemnikami z możliwością wybrania daty wydania i odbioru
  • możliwość szybkiego wydruku wybranych pojemników