Trasy

Moduł Trasy przeznaczony jest do elastycznego dostosowania kalendarza oraz tras wywozów dla zawieranych umów lub aneksów.

Cechy modułu:

  • swobodne generowanie kalendarza wywozu
  • łatwe i szybkie dodawanie tras wywozu
  • konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
  • szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
  • dodatkowy filtr adresowy