Administracja

Cechy modułu:

Za zarządzanie systemem OptiLogic odpowiadają trzy moduły: Administracja, Ustawienia i Konfiguracja.

Moduł Administracja służy do dodawania i edycji użytkowników programu oraz do przyznania poszczególnym użytkownikom uprawnień do programu.

 • wydruk widocznych kolumn z danymi dla wszystkich lub wybranych użytkowników
 • proste i funkcjonalne narzędzie do dodawania i odbierania uprawnień
 • przejrzysty interfejs
 • konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn

KONFIGURACJA

Moduł Konfiguracja umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów programu dotyczących katalogów do exportu faktur i importu dokumentów oraz dodawania, archiwizacji i przywracania bazy danych programu.   

Cechy modułu:

 • łatwa i szybka archiwizacja bazy danych
 • szybkie przywracanie bazy danych
 • swobodna edycja danych podmiotu
 • możliwość wyboru wydruku na drukarce igłowej

USTAWIENIA

Moduł Ustawienia służy do wprowadzenia niezbędnych danych w celu prawidłowego funkcjonowania programu.

 • Zakładka Jednostki miary
  W oknie Jednostki miary definiujemy jednostki miary innej niż standardowe, które zostały wprowadzone do programu, a jednocześnie  pozwala na określenie czy dana jednostka ma być widoczna czy niewidoczna.
 • Zakładka Pojemniki
  W oknie Pojemniki definiujemy używane w przedsiębiorstwie pojemniki. Definicja pojemnika składa się z jego nazwy oraz pojemności wyrażonej cyfrą i jednostką miary. Pojemność pojemnika wykorzystywana jest do obliczenia kosztów usługi wywozu.
 • Zakładka Okresy rozliczeniowe
  W oknie mamy możliwość zdefiniowanie okresów rozliczeniowych, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie do rozliczenia kosztów wykonywanych usług. Okres rozliczeniowy definiowany jest przez nazwę i ilość miesięcy. Ilość miesięcy jest wykorzystywana podczas wyliczania stawki na umowie lub aneksie.
 • Zakładka Szablony numeracji
  W oknie możemy zdefiniować wiele szablonów numeracji do poszczególnych dokumentów programu tj. umów, aneksów i zleceń oraz szablony numeracji dla kontrahentów. Wszystkie zdefiniowane szablony łączymy z odpowiednimi modułami.
 • Zakładka Numeracja Faktur
  W oknie możemy edytować szablony numeracji oraz numery początkowe dla faktur i faktur buforowych.
 • Zakładka Szablon
  W oknie możemy dodać wcześniej przygotowane dokumenty MS Word i Open Office Write dotyczące wzorów umów, aneksów i zleceń. Po zapisaniu szablonu na kolejnej zakładce mamy możliwość powiązania zakładek z szablonu dokumentu z zdefiniowanymi polami bazy danych. 
 • Zakładka Poczty
  W oknie Poczty definiujemy kody pocztowe wraz z miejscowością w celu automatycznego wyboru w modułach programu.
 • Zakładka Usługi
  W oknie Usługi mamy możliwość zdefiniowania usług wykonywanych w firmie. Usługi powiązane są z typem umowy i typem zlecenia. Definiując usługę określamy  jej jednostkę miary, cenę netto i stawkę VAT. Dane te są podstawą do wyliczenia wartości umowy i faktury.
 • Zakładka Typ Umowy
  Typ umowy to element programu odpowiedzialny za powiązanie umowy z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write oraz z zdefiniowaną w programie usługą.
 • Zakładka Typ Aneksu
  Typ aneksu to element programu odpowiedzialny za powiązanie umowy z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write.
 • Zakładka Typ Zlecenia
  Typ zlecenia to element programu odpowiedzialny za powiązanie zlecenia z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write oraz z zdefiniowaną w programie usługą.
 • Zakładka Typ Odpadu
  W oknie Typ odpadu definiujemy rodzaje odpadów, które wykorzystane są przy tworzeniu zleceń.
 • Zakładka Definicja Marszruty
  W oknie Definicja marszruty możemy zdefiniować inkasentów (pracowników), którzy zostaną przydzieleni do danego kontrahenta