OptiLogic

Program OptiLogic jest specjalistycznym rozwiązaniem branżowym przeznaczonym dla przedsiębiorstw zajmujących się wywozem i utylizacją wszelkiego typu odpadów. Głównym założeniem przy budowie systemu OptiLogic było ograniczenie czasu związanego z tworzeniem, ewidencją i dystrybucją dokumentów oraz szybki dostęp do wszystkich informacji związanych z zarządzaniem procesem wywozu odpadów.

Optilogic

Podstawowe funkcje systemu:

  • Automatyzacja procesu obsługi umów, aneksów i zleceń
  • Kontrola wydania i zwrotu pojemników
  • Automatyczne generowanie i drukowanie faktur z możliwością pełnej kontroli nad procesem wystawiania dokumentów
  •  Konfiguracja tras odbioru pojemników, śledzenie tras na dany dzień
  • Eksport faktur do zewnętrznych programów księgowych
  • Dostęp do funkcji programu kontrolowany przez system uprawnień
  • Łatwe i szybkie wyszukiwanie, dzięki rozbudowanym filtrom
  • Przydatne i przejrzyste raporty i zestawienia, możliwość generowania wydruków typu WYS-WIG.

Program stworzony został przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi programistycznych, posiada intuicyjny interface użytkownika z możliwością dostosowania wyglądu okien do własnych potrzeb i upodobań. System działa przy wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL 2008, która zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do danych, łatwość tworzenia kopii bezpieczeństwa i pełną kontrolę korzystających z systemu użytkowników. Wbudowany mechanizm tworzenia raportów pozwala na dużą elastyczność przy drukowaniu raportów i zestawień. System wydruków typu WYS-WIG (wydruk w pełni odzwierciedla zawartość ekranu, użytkownik włączając widoczność wybranych kolumn sam decyduje o treści wydruku).

System OptiLogic został podzielony na moduły odpowiadające za wybrane funkcjonalności programu. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi uprawnień można szczegółowo określić do jakich modułów i zakładek dany użytkownik będzie miał dostęp. Rozwiązanie takie pozwala na kontrolę dostępu do systemu i odpowiedni podział pracy wśród pracowników odpowiedzialnych za obsługę wywozu odpadów.

Szczegółowy opis modułów znajdą Państwo w zakładkach menu.